Şəhər

Bakı

Təlimin adı

QA/AT

Dərslərin başlama tarixi

Qəbul açıqdır

 • icon

  Təlimin müddəti 4 ay

 • icon

  Təlimin intensivliyi Həftədə 5 dərs

 • icon

  Dərsin müddəti Gündə 4 saat

 • icon

  Təhsil qrantı Kurs haqqının 85% - ı şirkət
  tərəfindən ödənilir:
  Tələbə ayda cəmi
  40$ ödəyir

Təlim haqqında ətraflı

QA/AT kursu proqram təminatının (PT) testləməsi sahəsində karyera qurmaq istəyən yeni başlayan IT mütəxəssisləri üçün nəzərdə tutulub. Bu kurs – əsasən praktik olacaq, PT testləməsi zamanı istifadə olunan bütün əsas konsepsiyaları əhatə edəcək. Hazırkı kursun məqsədi – baza biliklərini öyrətmək və PT testləməsi baxımından tələb olunan praktik bacarıqları təqdim etməkdir.

Kurs iki əsas istiqamətdə aparılır: manual testləmə və testləmənin avtomatlaşdırılması:

manual testləmənin əsaslarına giriş, prosesin başa düşülməsi və nəzəri və praktik bacarıqları təcrübədə tətbiq etmək sənədlərin tərtib olunması daxildir;

Behavior Driven Development (BDD) bütün əsas prinsiplərini, o cümlədən Selenium WebDriver istifadə bacarıqlarını əhatə edən avtomatlaşdırmanın əsasları. Bu kurs həmçinin sizə avtomatlaşdırmanın şəxsi testləmə mühitini reallaşdırmağı öyrədəcək.

Ideal tələbənin portreti
Aşağıda qeyd olunanlar hamısı sizin haqqındadırsa, təlim üçün müraciət etməkdən çəkinməyin!
Sizin soft skill-əriniz
 • Çeviklik və uyğunlaşma
 • Ünsiyyət bacarığı
 • Dinləmək və komandada işləmək bacarığı
Biliyiniz və bacarıqlar
 • Orta səviyyədə İngilis dili
 • Proqram təminatının keyfiyyəti nəzarətinin əsasları
 • Sənəd yazma bacarığı
 • Sürətli məlumat axtarışı
 • Əməliyyat sistemilərin əsasları
 • Proqram təminatının quraşdırması
 • Proqramlaşdırma vasitələri
 • Obyekt yönümlü proqramlaşdırma prinsipləri
İdeal tələbənin xüsusiyyətləri
 • Analitik zehniyyət
 • Asanlıqla tədqiqata yönələ bilərsiniz
 • Motivasialı və proqramlaşdırmaya həvəs
 • Diqqətli, məsuliyyətli və mütəşəkkil

Kursun proqramı

 1. 1. Testləməyə giriş
  • Testləmə, keyfiyyətin təmin olunması. Test edənin vəzifələri.
  • Systems development life cycle (SDLC)
  • PT işlənib hazırlanmasının hər mərhələsində test edənin rolu
 2. 2. Testləmənin növləri və səviyyələri
  • Funksional, qeyri-funksional, dəyişikliklərlə bağlı testləmə
  • Sənədlərin testlənməsinin əsas prinsip və məqsədləri
  • Komponent, inteqrasiya, sistem, qəbul testi
  • Statik və dinamik testlərin fərqi
  • Tədqiqat testləmə ilə ad/hoc testləmənin fərqi
  • İstifadəçi interfeysinin və istifadə rahatlığının testlənməsi
  • Real Job müəyyən edilməsinin prinsipləri. Business need nəzərə alınmaqıa Real Job.
 3. 3. Test-dizanyn texnikaları:
  • Manual testləmənin əsas texnika və fəndləri
  • Ekvivalentlik dərəcələri
  • Sərhəd qiymətləri
  • Səbəb-nəticə əlaqəsi
  • Hərtərəfli testləmə
  • İki-iki testləmə
  • Xətanın qabaqcadan bilinməsi
 4. 4. Test sənədləri (Testləmədə artefaktlar)
  • Qüsur. Qüsurun fəaliyyət dövrü. Prioritet. Böhranlıq. Müxtəlif mərhələlərdə Qüsurun dəyəri
  • Bug reports. Improvements
  • Məhsulun spesifik xüsusiyyətləri. Tələblər (Requirements)
  • Səciyyəvi xüsusiyyətlər. Qəbul meyarları
  • Test Cases/ Checklist / Smoke & Automation Checklist
  • RTM (requirement traceability matrix)
  • Test Report
  • Mind map
  • Test Plan
 5. 5. JIRA
  • JIRA-da iş elementləri və nümunələri
  • Issue tipləri və statusları
  • JIRA üçün Workflow
 6. 6. Testləmə prosesinə yanaşma
  • MoSCoW( Must Should Can Would)
  • Yoxlamanın prioritetləri (1. Mövcud olma(Availability) 2.Simple Check 3.Complex Check 4.Real Job)
  • Vəzifələrin idrak dairəsi(1.Business needs 2.Acceptance criteria 3.Specification 4.Target audience)
  • Modul testləməsi
  • Diaqramların istifadə olunması (UML, Ganta, State, Use case, Activity)
  • Testləmə metrikaları
  • Testin əhatə dairəsi
 7. 7. WEB proqram təminatlarının test edilməsi
  • WEB proqram təminatlarının test edilməsi zamanı istifadə olunan testləmə növləri
  • DOM, CSS, network xülasəsi
 8. 8. Mobil proqram təminatlarının test edilməsi
  • iOS, Android mobil platformaları
  • Mobil proqram təminatlarının test edilməsi zamanı istifadə olunan testləmə növləri
  • Testləmənin xüsusiyyətləri: mobil proqram təminatlarında qapalı yerlər (ekranın blok edilməsi, daxil olan zəng, yaddaş sızması, verilənlərin ötürülməsinin mobil şəbəkəsi ilə işləmə)
  • Mobil proqram təminatlarının növləri
 9. 9. IT komandada təşkilatçılıq
  • Task (Dev / QC / QA) alarkən iş prinsipi
  • Komanda seçmək prinsipi (4 psixotip)
  • Proqramçılarla kommunikasiyalar (test edən hansı sualları verməlidir)
  • Komanda daxilində kommunikasiya (vaxt və vəzifə bölgüsü)
 10. 10. PT işlənib hazırlanma metodologiyaları
  • Agile Scrum
  • User story
  • Backlog/Sprint backlog
  • BDD, TDD
  • ? Vəzifə siyahısında prioritetləşdirmə
 11. 11. Continious Integration/Continious Delivery
  • Versiyalara nəzarət msistemi
 12. 12. SQL
  • VB modelləri (iyerarxiya, şəbəkə, məlumat, obyekt modeli)
  • (Data Manipulation Language):SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  • JOIN, UNION, əlavə olunmuş sorğular
  • AGGregated functions, GROUP BY
 13. 13. API testləmə
  • Müştəri-server arxitekturası
  • HTTP. REST/ SOAP. URI, URL, metodlar (GET/POST), onların tərkib hissələri və fərqli cəhətləri
  • Verilənlərin ötürülmə formatları. XML, json, YAML
  • SoapUI üzərindən protokolun test edilməsi
  • Postman / RestClient / Restlet Client
  • JMeter üzərindən protokolun yoxlanması
 14. 14. Automatization testing
  • С# core – classes, objects, conditions, cycles, functions, arrays
  • İstisnaların emalı
  • Sətri kalkulyatorun təhlili
  • UT Unit
  • UT NUnit
  • Sətri kalkulyatorun testlərinin təhlili
  • Stabs and mocks
  • WinForm (calc) + Test
 15. 15. Avtotestləmə alətləri
  • Avtomatlaşdırma üçün testlərin seçimi. Avtomatlaşdırmanın gəlirliliyi.
  • Selenium
  • HTML (Java Script) üzərində düyməli kalkulyatorun təhlili
  • HTML (Java Script) üzərində düyməli kalkulyatorun testlərinin təhlili
 16. 16. Avtotestləmə alətləri
  • Page Object Pattern
  • BDD Frameworks (Cucumber, SpecFlow)
  • Automation Test reports
 17. 17. Xamarind – Android
  • Xamarin üzərində sətri kalkulyatorun təhlili
  • Xamarin üzərində sətri kalkulyatorun testlərinin təhlili

Formanı doldurun və növbəti kurs axınında bir təhsil qrantı alın!