Şəhər

Bakı

Təlimin adı

Project Management

Dərslərin başlama tarixi

Qəbul açıqdır

Kurs formatı: online
 • icon

  Təlimin müddəti 6 həftə

 • icon

  Təlimin intensivliyi Həftədə 5 dərs

 • icon

  Dərsin müddəti Gündə 4 saat

 • icon

  Təhsil qrantı Kurs haqqının 85% - ı şirkət
  tərəfindən ödənilir:
  Tələbə ayda cəmi
  40$ ödəyir

Təlim haqqında ətraflı

Project Management kursu karyera pilləsində irəliləmək, biliklərini genişləndirmək və ixtisaslarını artırmaq istəyən mütəxəssislər üçün hazırlanmışdır. Kursun unikal proqramına yalnız nəzəriyyə deyil, həm də praktik bacarıqların inkişafı da daxildir. Siz real hadisələrdə müasir layihə idarəetmə üsullarını əyani surətdə öyrənəcəksiniz.

Kursumuzun məqsədi sizi beynəlxalq sertifikata hazırlamaq deyil. Sayından asılı olmayaraq istənilən miqyaslı layihələrdə biliklərdən istifadə edə bilən Agile mütəxəssis yetişdirməkdir. Siz Agile əsas anlayışları ilə tanış olacaqsınız. Scrum, Lean, Kanban və XP-nin nə olduğunu öyrənəcəksiniz.

Kursa Agile metodologiyası üzrə 5 reliz daxildir. Hər relizin əvvəlində siz gələcəkdə təcrübədə lazım olacaq nəzəriyyəni öyrənirsiniz. Təcrübə üç mərhələyə bölünür: Iteration, Release, Production. Kurs sizə istənilən mürəkkəblikdə olan layihələrin həyata keçirilməsini və miqyaslaşdırmağı öyrədir.

Buraxılışdan sonra sizi beynəlxalq şirkətdə müsahibə gözləyir. Əmin olun ki kursda əldə olunan biliklər uğurlu iş tapmaq üçün kifayətdir!

Ideal tələbənin portreti
Aşağıda qeyd olunanlar hamısı sizin haqqındadırsa, təlim üçün müraciət etməkdən çəkinməyin!
Sizin soft skill-əriniz
 • Dinləmək və eşitmək bacarığı
 • Komanda ilə işləmək bacarığı
 • Əlaqə yaratmaq bacarıqları
 • Ünsiyyətdə uyuşqanlıq
 • Yüksək motivasiya
Bildikləriniz və bacardıqlarınınz
 • İngilis dili İntermediate
 • Layihənin nə olduğunu başa düşmək
 • İT sahəsində təcrübə arzu olunur
Siz ideal namizədsiniz, əgər
 • Analitik düşüncə tərzinə maliksiniz
 • Nəticəyə yönəlmisiniz
 • Bilik əldə etmək sizin üçün əsasdır
 • Agile olmaq istəyirsiniz!

Kursun proqramı

 1. 1. Birinci reliz
  • Komanda və təşkilatda PM-nin rolu və vəzifələri.
  • Agile & Waterfall əsasları.
  • Agile prinsipləri, prosesləri və üsulları.
  • Layihənin başlanğıcı və bağlanması.
  • Layihənin yol xəritəsi.
  • Layihənin nümayişi, MVP.
  • Kommunikasiya anlayışı.
  • Sənədlər və alətlər.
  • Layihənin və vəzifələrin müddətləri.
  • Effektivliyin qiymətləndirilməsi.
  • Case studies.
 2. 2. İkinci reliz
  • PM və liderlik.
  • Komanda ilə qarşılıqlı fəaliyyət.
  • Komanda bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.
  • Release Management anlayışı.
  • Kommunikasiya qaydaları.
  • Scrum prinsipləri.
  • Extreme Programming (XP).
  • Jira-da iş və tapşırıqların idarə edilməsi. Acceptance criteria.
  • GIT.
  • Sənədləşdirmənin aparılması.
  • Layihənin spesifikasiyası.
  • Risk registry & management.
  • Case studies və tətbiq edilməsi: observation & interviews.
  • Key cases, Outlier cases, Local knowledge cases.
  • Prototipləşdirmə.
 3. 3. Üçüncü reliz
  • Agile detallaşdırılması.
  • Resursların idarə edilməsi. Prioritetlər.
  • Məsələlərin qoyulması.
  • Layihədə səhvlərin təhlili.
  • Kommunikasiyanın detalları.
  • Agile, Scrum, Lean, Kanban, Waterfall artefaktları.
  • Mind map, Gantt chart.
  • Nümayəndəçiliyin əsasları və prinsipləri.
  • Layihələr üçün Risk log tərtib edilməsi.
  • Risklərin idarə edilməsi vasitələri.
  • Case studies detalları və onların növləri.
  • Risklərin monitorinqi.
  • Risklərə münasibət göstərmə strategiyaları.
 4. 4. Dördüncü reliz
  • Mürəkkəb layihələr.
  • Emosional tükənmə.
  • Kommunikasiyanın effektivliyi.
  • Xarici resurslarla iş.
  • Layihə qısa müddətdə.
  • İterasiya və relizlərin planlaşdırılması.
  • Qarşılıqlı əlaqəli layihələr.
  • Komandalar arasında bilik təcrübəsi.
  • Kompleks Gantt chart.
  • PM nümayəndəçiliyi.
  • Maneələr: rəhbər və tabe olan.
  • Qarşılıqlı nümayəndəçilik.
  • İxtiraçılıq məsələlərinin həlli nəzəriyyəsi.
  • Case study təcrübəsi.
  • İnteqrasiya, Bitbucket, Git.
 5. 5. Beşinci reliz
  • Layihələrin idarə edilməsində trendlər.
  • Bölüşdürülmüş komandanın məhsuldarlığı.
  • Layihənin dəyişikliklərinə inteqrasiya edilmiş nəzarət.
  • Layihə dəyərinin idarə edilməsi.
  • Scrum training, layihələr əsasında xakatonda iştirak.
  • Continuous deployment və delivery arasında fərq.
  • Continuous integration-a giriş.
  • Jira-da release management prosesi.
  • Hissələrə ayrılma.
  • TDD, BDD.
  • Case study necə keçirilir, güclü tərəfləri.

Formanı doldurun və növbəti kurs axınında bir təhsil qrantı alın!