Şəhər

Bakı

Təlimin adı

Base course (C#)

Dərslərin başlama tarixi

3 avqust 2020

 • icon

  Təlimin müddəti 4 ayın

 • icon

  Təlimin intensivliyi Həftədə 5 dərs

 • icon

  Dərsin müddəti Gündə 4 saat

 • icon

  Təhsil qrantı Kurs haqqının 85% - ı şirkət
  tərəfindən ödənilir:
  Tələbə ayda cəmi
  40$ ödəyir

Təlim haqqında ətraflı

Bu kurs sizdə proqramlaşdırmaya çox maraqlı ilk baxış yaradacaq, baza anlayışları və konsepsiyaları ilə sizi tanış edəcək və təhsilin qalan hissəsinin əsaslandığı konseptual təməl formalaşdıracaq. Təhsil prosesi: video mühazirələr – təcrübə – nəzarət modullar dövrəsi prinsipinə əsasən qurulur.

Video mühazirə bloku

Hər yeni dərs əvvəlki video materialların keçilmiş mövzuları üzrə testlərlə başlanır. Daha sonra bir və ya bir neçə video mühazirəyə baxılır, həmçinin video materialın mövzuları ilə əlaqədar mütəxəssisin məsləhətləri dinlənilir. Ayrı-ayrı hallarda video materialların əvəzinə mühazirələr müəllim tərəfindən oxunur.

Təcrübə bloku

Hazırkı blok keçilmiş materialı möhkəmləndirən layihənin işlənib hazırlanmasını ehtiva edir. Layihə DevEducation məktəbinin nümayəndəsi tərəfindən yoxlanılır.

Nəzarət bloku

Testlərin nəticəsinə əsasən tələbənin növbəti modula buraxılması haqqında qərar qəbul olunur.

Kursun proqramı

 1. 1. 1-ci həftə
  • C# (pre...) dili ilə tanışlıq
  • Maşın riyaziyyatı və hesablama sistemləri
  • Dəyişən kəmiyyətlər və verilənlərin tipləri
  • Şərti konstruksiyalar
  • Məntiqi əməliyyatlar
  • Təcrübə
 2. 2. 2-ci həftə
  • Dövri konstruksiyalar
  • Metodlar
  • Metodlar. Rekursiya
  • Təcrübə
 3. 3. 3-cü həftə
  • Massivlər
  • Təcrübə
  • Giriş. HTML & CSS
  • JavaScript proqramına giriş
 4. 4. 4-cü həftə
  • С# 1-ci hissədə Unit testi.
  • С# 2-ci hissədə Unit testi.
  • С# 3-ci hissədə Unit testi.
  • Təcrübə
 5. 5. 5-ci həftə
  • OOP-a giriş. Klasslar və obyektlər.
  • Giriş. TDD və Unit testin əsasları.
  • Unit testlər üçün Stub obyektlərin istifadə olunması.
  • Mock obyektləri, Isolation Frameworks istifadə etməklə qarşılıqlı təsirin test edilməsi.
  • Praktikum.
  • Klasslar və obyektlər. Klass diaqramları.
  • Varislik və polimorfizm.
  • Abstraksiya. Abstrakt klasslar və interfeyslər.
  • Massivlər və indeksatorlar.
 6. 6. 6-cı həftə
  • Statik və əlavə olunan klasslar
  • NoSQL DB
  • Strukturlar və onların növləri.
  • Strukturlar və onların növləri. Sadalamalar.
  • Deleqatlar.
  • Təcrübə.
 7. 7. 7-ci həftə
  • Universal şablonlar.
  • Universal şablonların məhdudiyyətləri.
  • Hadisələr.
  • Axınlar.
  • Kolleksiyalar.
  • İstisna halların emal edilməsi.
 8. 8. 8-ci həftə
  • Operatorların həddən artıq yüklənməsi
  • Anonim və dinamik tiplər. LINQ
  • Adların məkanları. Preprosessor direktivləri.
  • İstifadəçi kolleksiyaları
  • SOLID и GRASP
  • Təcrübə.
 9. 9. 9-cu həftə
  • Sistem kolleksiyaları.
  • Versiyalılıq.
  • Axınlar. 1-ci hissə
  • Axınlar. 2-ci hissə
  • Asinxron model
  • TPL
  • C# 5 Async & Await
  • Layihə
 10. 10. 10-cu həftə
  • Ön söz
  • Layihələndirmə patterni anlayışı
  • Abstract Factory
  • Builder
  • Factory Method
  • Singleton
  • OOP paradiqmaları
  • Adapter
  • Bridge
  • Decorator
  • Facade
  • Proxy
  • Command
  • Mediator
  • Memento
  • Observer
  • State
  • Strategy
  • Template Method
  • Komanda şəklində təcrübə
 11. 11. 11-ci həftə
  • Alqoritmlərə və verilənlərin strukturlarına giriş, əlaqədar siyahılar.
  • Toplanmalar və növbələr
  • Verilənlərin strukturu – ağac
  • Heş-cədvəl
  • AVL-ağaclar
  • SQL giriş
  • T-SQL, Sorğular
  • ADO.NET texnologiyasının arxitekturası, arxitekturanın qoşulan hissəsi
  • Verilənlərin əldə olunması. SqlCommand obyekti
 12. 12. 12-ci həftə
  • EF-ə giriş
  • Entity Data Model xülasəsi
  • LINQ 2 Entities əsasları
  • Komanda şəklində təcrübə
 13. 13. Неделя 13
  • Network və Təhlükəsizlik
  • Konstruktorlar və prototiplər
  • Sənədlərlə iş
  • Практика Командная
  • Komanda şəklində təcrübə
 14. 14. 14-cü həftə
  • AJAX və HTTP protokol
  • HTML5-ə giriş
  • CSS3-ə giriş
  • WebStorage, WebWorkers, Offline Applications
  • Versiyalara nəzarət sistemi
  • Giriş. Veb əlavələrinproqram təminatlarının optimizasiyası
  • Web API. 1-ci hissə
 15. 15. 15-ci həftə
  • Web API. 2-ci hissə
  • Asinxron proqramlaşdırma
  • Mobil qurğular üçün işləyib hazırlamalar
 16. 16. 16-cı həftə
  • Testin məqsədi - aim of testing
  • PO test tipləri (types of testing)
  • Bugs
  • PO test dövrü (Software testing lifecycle)
  • Bug report
  • Test case
  • Təcrübə

Formanı doldurun və növbəti kurs axınında bir təhsil qrantı alın!